[section label=”Call to Action” bg=”195″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.3)” bg_pos=”100% 28%” dark=”true” height=”500px”]

[row h_align=”center”]

[col span=”8″ span__sm=”12″ span__md=”12″ padding__sm=”0px 0px 0px 0″ padding__md=”0px 10% 0px 10%” align=”center”]

[gap]

[ux_text font_size=”1.65″ text_align=”center” text_align__md=”center”]

Giải phóng bạn khỏi công việc đóng hàng nhàm chán

[/ux_text]
[ux_text text_align=”center” text_align__md=”center”]

Hãy để Gobox giúp bạn! Chỉ cần gửi hàng tới 1 trong các nhà kho của Gobox, hàng sẽ được phân phối để gần với khách hàng của bạn nhất. Mỗi khi có đơn hàng, Gobox sẽ thực hiện đóng gói và ship hàng thay bạn.

[/ux_text]
[ux_stack direction__sm=”col” distribute=”center” distribute__md=”center” gap=”0.5″]

[button text=”Đăng ký” style=”outline” padding=”5px 30px 5px 30px” radius=”5″]

[button text=”Tư vấn cho tôi” color=”white” style=”link” padding=”5px 30px 5px 30px”]

[/ux_stack]

[/col]

[/row]

[/section]