Cam kết chất lượng dịch vụ (SLA)

SLA-Gobox

Các cam kết về thời gian Nhập kho: Lô hàng tiêu chuẩn: 8 – 24h  Lô hàng tiêu chuẩn là các lô hàng tuân thủ và đáp ứng Quy chuẩn hàng hóa FBG. Thời gian nhập kho thông thường là 01 ngày làm việc (08h) và tăng thêm mỗi 04h với mỗi 2000 đơn vị […]

Quy chuẩn hàng hóa FBG

quy-chuan-hang-hoa-gobox

Tiêu chuẩn dưới đây được áp dụng cho tất cả hàng hoá đang lưu kho Gobox tại Việt Nam. Các hàng hoá chưa đủ điều kiện dưới đây chúng tôi sẽ tư vấn và thực hiện các bước hoàn thiện (có thu phí) trước khi lưu kho hoặc từ chối lưu kho. Tiêu chuẩn chung: […]